Verenigingen

De Roeselaarse Liberale Verenigingen en Diensten

1.  Open Vld Roeselare
Doel:  De Open Vld wil met alle democratische middelen en zonder enige vorm van  discriminatie de Vlaamse, liberale en democratische beginselen en doelstellingen  verwezenlijken, die verwoord staan in de Beginselverklaring.
Ledenblad: de  Burgerkrant
Voorzitter: Maarten Vinckier, Gitsestraat 50, 8800 Roeselare
Tel. 051/20 15 64 –
gsm:  0473/21 17 30 – e-m.:m@vinckieradvocaten.be
 
2.   Socio-Culturele Vereniging van de Liberale Vrouwen – Roeselare
Organisatie van sociaal culturele activiteiten
Voorzitter: Valerie Duthoit, Pantserstraat 5, 8800 Roeselare
GSM: 0475/62 16 93 – e.m.: valerie.duthoit@telenet.be
 
3.  Willemsfonds – Roeselare
Doel:  culturele litterair aanbod met accenten naar de podiumkunsten Ledenblad:  Rechtuit
Het  bestuur: Louis Bril – Guy Broodhuys – Belinda Eelbode – Guido Delahaye -Kathy  Stragier – Francis Werbrouck
Secretariaat: Hendrik Consciencestraat 13-15, 8800 Roeselare – Tel. 051/23 88 33 – Fax:  051/21 08 20
e.m.: info@willemsfondsroeselare.be www.willemsfondsroeselare.be
Faceboek: www.facebook.com/willemsfondsroeselare
 
4.   Jong Open Vld-Roeselare
Vlaamse onafhankelijke politieke  jongerenorganisatie met als doel het consequent verdedigen en uitvoeren van een  op liberale ideologie en de democratische beginselen gebaseerde politiek. Ledenblad: aZuur
Voorzitter: Thomas Maes, Bobijnstraat 11, 8800 Roeselare
Gsm: 0473/47 14 19 e.m.: maes.thomas@hotmail.com
 
5.   Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen – Afdeling Roeselare
Agente: Nicole Brandt, Hendrik Consciencestraat 13-15, 8800 Roeselare
Tel. 050/ 89 15 33 – e.m.: brandt.n@lmwvl.bewww.lmwvl.be