Evenementen

Amusement – Voordracht 

Donderdag 23-01-2020

Nieuwjaars Koffie-Koek-Namiddag & Jaar-lijkse ledenvergadering met optreden om 14u00
Zaal: ’t Schuurtje Klokke Roelandstraat 38B