Home

Privacy Verklaring Vief-Roeselare

ZIE NIEUWSBRIEF – ACTIVITEITEN

Kampioenenhulde 2023

Facebook Vief West-Vlaanderen vzw 

Welkom bij Vief Roeselare

Vief Roeselare is een socio-culturele vereniging die deel uitmaakt van Vief West-Vlaanderen vzw, een organisatie die activiteiten inricht voor senioren en 50 plussers.

Als vereniging proberen wij onze leden een zo breed mogelijke waaier aan activiteiten aan te bieden (voordrachten, kooklessen, kaartingen, pétanque, bedrijfsbezoeken, bijwonen van film- en theater-voorstellingen, initiatie volksdansen, computercursussen, daguitstappen, meerdaagse reizen, enz.…). Activiteiten worden zowel op lokaal als op provinciaal niveau georganiseerd.

Wij stimuleren daarbij de ontmoeting tussen mensen, geven kennisverruimende activiteiten en proberen mensen uit hun isolement te halen. In de programmatie proberen we een zo ruim mogelijk publiek te bereiken en aandacht te schenken aan de diverse behoeftes, interesses en mogelijkheden. Kortom, voor elk wat wils…en iedereen is welkom

Als lid krijgt u onze driemaandelijkse nieuwsbrief met alle gegevens voor deelname aan de activiteiten in uw brievenbus.

Lidgeld 2022 –

De lidmaatschapsbijdrage voor 2022 bedraagt 12 euro (zonder ledenverzekering) / 17 euro (met ledenverzekering), over te schrijven op rekening BE86 4675 0686 0150 van Vief-Roeselare met de vermelding: “Lidgeld 2022″.

Een verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid is vrijblijvend beschikbaar en verzekert u tijdens alle activiteiten van de vereniging, alsook op de weg van en naar. Kostprijs is 5 euro op jaarbasis per persoon. –

 

 

VIEF is een partner van de Liberale Mutualiteit.