Home

Privacyverklaring Liberale Vrouwen Roeselare 

Facebook Liberale Vrouwen Roeselare 

ZIE NIEUWSBRIEF – ACTIVITEITEN

Karakske – 2023

De Vereniging van Liberale Vrouwen is een koepel van plaatselijke sociaal-culturele liberale vrouwenafdelingen. De vereniging werd opgericht in 1972 als de Sociaal-Culturele Vereniging van Vlaamse Liberale Vrouwen door Simone Claes-Van Waes. Daarmee is de geschiedenis van de vereniging van Liberale Vrouwen vrij recent alhoewel heel wat lokale liberale vrouwenverenigingen een lange en rijke traditie kennen in het sociaal-culturele leven in Vlaanderen (sommigen bestaan reeds sedert de 19de eeuw).

In 1975 werd de Sociaal-Culturele vereniging van Vlaamse Liberale Vrouwen erkend in het kader van het decreet van 4 juli 1975 betreffende het sociaal-cultureel vormingswerk voor volwassenen in verenigingsverband. Momenteel is de vereniging erkend door het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk en telt nu 104 erkende plaatselijke afdelingen. De vereniging is lid van de Nederlandstalige Vrouwenraad.

De vereniging van Liberale Vrouwen positioneert zich als feministisch en liberaal en brengt dit in de praktijk door zowel nationaal als plaatselijk sociale en culturele activiteiten te organiseren met als doel een ruime en diverse groep vrouwen gelijke kansen te geven